มองดีมีความสำคัญเสมอ

ไม่ว่ามองสูงหรือมองต่ำ

ย่อมมีความสำคัญเสมอ
ถ้ารู้จักพิจารณาและไตร่ตรอ
เมื่ออยู่ที่ต่ำให้มองสูง มองให้
ความจริงและธรรมเบื้องสูง
เมื่ออยู่สูงให้มองต่ำ ก้มลงมา
มองให้เห็นผู้อื่นที่เขาอยู่ต่ำกว่า
เขาเดือดร้อน เขาไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ถ้าเราสูงกว่า
พร้อมที่จะช่วยก็ต้องช่วยด้วย
ความยุติธรรม และสิ่งที่สำคัญ
ที่สุดคือ อย่าเชื่อเท่าที่ตามองเห็น
แต่จงมองให้เห็นสิ่งที่ลึกซึ้งลึกลงไป
ให้มากกว่าตาเห็น คือเห็นด้วยใจ
เห็นใจเขาใจเรา ...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  สหกรณ์ความเห็น (0)