161024-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Weir & weird

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Weir & weird

สองคำ ที่สะกดตามข้อยกเว้น ของหลักทั่วไป (rule of thumb)

หลักที่ว่า ใช้ “i” นำหน้า “e” คือ “ie” ตามหลัง พยัญชนะทุกคำ

เว้นแต่ เมื่อตามหลัง “c” ต้องใช้ “ei” เช่น

“deceive” “ceiling” และ “receipt”

ข้อยกเว้น มีกติกา เกี่ยวกับการออกเสียงเฉพาะคำ ที่ต้องศึกษา


รายการคำยกเว้น ให้ตามหลัง “c” ด้วย “ie” เช่น

“species” “science” “society” และ “sufficient”

หากแต่ สามารถ “จำเฉพาะบางคำ ของคำที่ยกเว้น ที่ใช้บ่อย”

รายการคำยกเว้น ที่ไม่ใช้ “c” นำ “ei” เช่น

“seize” “weir” “weird” “their” “foreign” “feisty” และ “heisT”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)