โครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดี ครั้งที่ 5

ด้วยมูลนิธิ “เราจะเป็นคนดี” ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและคนในชาติประพฤติตนเป็นคนดี จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดี ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2559

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ช่วงเช้า เป็นการเปิดค่ายฯ โดย ดร.สมชาย สาโรวาท รองประธานมูลนิธิ “เราจะเป็นคนดี” และเลขาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ


หลังจากนั้น ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศได้บรรยายพิเศษเรื่อง โลกเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป รู้ทันสิ่งใหม่ ๆ







บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academy



ความเห็น (3)

ลิ้งค์เอกสารบรรยายพิเศษเรื่อง โลกเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป รู้ทันสิ่งใหม่ ๆ

โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/188/131/original_tobegoodmancampchira21102016.pdf?1477034484

สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง โลกเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป รู้ทันสิ่งใหม่ ๆ

โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

สิ่งที่ควรทำคือ

1.ฟังอย่างรอบคอบ ตั้งใจฟัง

2.ฟังแล้วคิดไปด้วยว่าเกี่ยวข้องอะไรกับตนเอง ค้นหาตัวเอง

3.เข้าใจ

ประเด็นการบรรยายครั้งนี้คือเรื่องสภาพแวดล้อมภาพใหญ่ในระดับ Macro คนเราเหมือนนักบิน ไม่ใช่แค่ขับเครื่องบินเก่ง แต่ต้องสำรวจสภาพอากาศด้วย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัญหาคือ นักเรียนเรียนมากเพื่อไปสอบ แต่ Steve Jobs เรียนเพื่อนำความรู้ไปแก้ปัญหา ผลิตไอโฟน

วันนี้จะปั้นนักเรียนให้เป็น Chira’s Way

สภาพแวดล้อมมีทั้งในระดับโลก อาเซียนและในประเทศ เราต้องปรับตัว เช่น ถ้าต้องทำงานกับต่างประเทศในอนาคต เปิดเสรีประชาคมอาเซียน ก็ต้องมีทักษะทางภาษาดี ถ้าทำงานร่วมกับประเทศมุสลิม ก็ต้องเก่งภาษายาวี

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เคยจัด Knowledge Camping ให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ 15 ครั้ง ตอนนี้จัดค่าย ASEAN Debsirin Knowledge Camp ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ แต่โครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดียังใช้ภาษาไทยอยู่ ในอนาคต ควรจัดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเชิญชาวต่างชาติมาร่วม ก่อนที่จะทำได้ต้องพัฒนาตนเองให้เก่งก่อน

ตอนนี้ รัชกาลที่ 9 สวรรคตไปแล้ว ท่านทิ้งปรัชญาไว้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับ UN ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นักเรียนที่มาร่วมค่ายครั้งนี้ต้องปรับตัวเป็นคนใฝ่รู้ให้สามารถอยู่รอดได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลง

มูลนิธิเราจะเป็นคนดีมีประโยชน์มาก หวังดีต่อสังคม เชิญโรงเรียนหลากหลายมาร่วม

ประเด็นที่สำคัญที่สุดของสังคมคือ ความหลากหลาย นักเรียนอายุ 15-16 ปีจะอยู่ได้หรือไม่ถ้าไม่มีครูอาบุ 30-40 ปี คนเราต้องอยู่กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์

ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต แต่จัดการได้หรือไม่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมีทั้งในระดับประเทศและโลก ควรจะนำไปคิด ถ้าไม่เข้าใจก็ปรึกษาเพื่อน อย่ากลัวภาษาอังกฤษ ควรเปิดไลน์รุ่นร่วมกันแล้วใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียว

ในการมองสภาพแวดล้อม ต้องการจะรู้จุดอ่อน จุดแข็ง ถ้าเราเก่งบางเรื่อง แล้วไปแสวงหาโอกาส หลีกเลี่ยงการคุกคาม

ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีรับสั่งให้ร่างปาฐกถาของท่านเรื่อง โครงการหลวง โดยตามเสด็จพร้อมกับผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปทางเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจ ทำให้ได้บทเรียนว่า ถ้าทราบสภาพแวดล้อม ก็สามารถจะเอาชนะภัยคุกคามได้ เมื่อพบเมฆดำกลางอากาศ นักบินก็อ้อมไป เพราะนักบินทราบว่า ถ้าชนเมฆ จะทำให้เครื่องบินตก ดังนั้นนักเรียน ควรจะดูจุดแข็ง จุดอ่อน และดูว่า สภาพแวดล้อมทำให้มีโอกาสเลี่ยงภัยคุกคามได้อย่างไร

เรื่องเทคโนโลยีสำคัญมาก ปัจจุบันเน้นสมาร์ทโฟน เรียนได้ด้วยตนเอง บางครั้งครูหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ตไม่เป็น แต่อินเตอร์เน็ตไม่ได้ดีทุกเรื่อง ต้องรู้ทันเหตุการณ์ มีวิจารณญาณ สิ่งที่น่าสนใจคือคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หลายตำแหน่งงานอาจจะถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นมนุษย์ต้องทำงานที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำได้ เช่น ด้านอารมณ์ การสร้างเครือข่ายการสร้างความร่วมมือ

ปัญหาภาวะโลกร้อนทำให้ต้องสนใจวิทยาศาสตร์ ภูมิอากาศ เพื่อเข้าใจว่า เมื่อประเทศเจริญขึ้นจะมีการปล่อยสารพิษ ยิ่งทำลายธรรมชาติมากขึ้น CNN กล่าวว่า “ธรรมชาติไม่ได้พึ่งมนุษย์ แต่มนุษย์พึ่งธรรมชาติ”

ประเทศไทยสามารถพึ่งจีน อินเดียและรัสเซียได้ เพราะมีประชากรรวมกันเกือบครึ่งโลก ถ้าได้ติดตามจะพบว่า สหรัฐอเมริกาเริ่มเสื่อมถอยลง

เรื่อง ACD ก็น่าสนใจ เป็นการนำประเทศในเอเชียมารวมกัน ในเอเชียมีตะวันออกกลางด้วย เช่น ซาอุดิอาระเบีย อิรัก อิหร่าน ซึ่งควรให้ความสนใจ ในอดีต อิหร่านเรียกว่า เปอร์เซีย เป็นต้นกำเนิดของพีชคณิต (Algebra) ในอดีต หลายประเทศเคยถูกครอบงำจากจักรวรรดินิยมตะวันตก ต่างกับจีน เพราะจีนส่งเรือออกไปแต่ไม่ยึดครองประเทศอื่น ประเทศในซีกโลกตะวันตกโลภ แต่ประเทศในซีกโลกตะวันออกมีคุณธรรม

สิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารเป็น

ในรุ่นนี้ ต้องมี 10-20% จำบรรยากาศการบรรยายครั้งนี้ได้เพราะได้สร้างบรรยากาศให้มองไปข้างหน้า

ประเทศไทยมีปัญหาคนรวยกับคนจน มีปัญหาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการยัดเยียดหลักสูตรให้นักเรียนเรียน ทำให้เด็กไทยคิดไม่เป็น เอาแต่ลอก ส่วนประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาส่งเสริมให้เด็กเรียนด้วยตนเอง ใช้เด็กเป็นศูนย์กลางเพราะครูไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่อง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เคยให้เด็กทำ Workshop ออกความเห็นโดยเสรี

คนไทยมีค่านิยมอยากรวย มีตำแหน่ง เป็นคนสำคัญ อยากเป็นใหญ่มีการคอรัปชั่น ไม่ยกย่องคนดีและคนเก่ง แต่มูลนิธิเราจะเป็นคนดีกำลังจะ Back to basics ถือเป็นการจัดการกับปัญหาหลักของประเทศ

เมื่อปะทะศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์แล้ว ก็ต้องใฝ่รู้ ถามคำถาม เรียนรู้จาก 2R’s คือ Reality (สภาพความเป็นจริง) และ Relevance (สำคัญต่อตนเองอย่างไร ถามตนเองว่าเรียนไปทำไม) ทุกหลักสูตรต้องเป็นประโยชน์และใกล้เคียงความเป็นจริง แล้วอย่าทำงานคนเดียว ต้องมี teamwork ต้องทำให้ทีมมีความหลากหลาย นำทุกคนมารวมกัน คนเรียนเก่งไม่รู้เรื่องการเมือง บ้าเรียนพิเศษ ในความเป็นจริงแล้ว ชีวิตไม่ได้เรียนแต่ในมหาวิทยาลัย แต่ต้องเรียนตลอดชีวิต คณะผู้จัดงานค่ายนี้ไม่ควรเน้นความรู้เท่านั้น แต่ต้องให้เด็กปะทะกันทางปัญญา โค้ชต้องกระตุ้นให้ออกความเห็น คนเก่งพูดน้อย ส่วนคนไม่รู้เรื่องพูดมาก

เมื่อเร็วๆนี้ UN ได้นำเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ไปเป็นปรัชญาสู่เป้าหมายความยั่งยืนของโลก เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย

1.เดินสายกลาง

2.มีภูมิคุ้มกัน ถ้าไม่พร้อม อย่าเสี่ยงมากเกินไป รู้จุดอ่อน จุดแข็ง ค้นหาตัวเอง บริหารความเสี่ยง

3.คิดให้เป็นระบบ จะได้อะไรต้องมีเหตุผล

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์พัฒนาคน เพราะถ้าลงทุนเรื่องคนด้วยความอดทน ทำอย่างบ้าคลั่งแล้วแก้ปัญหา ก็จะมีประโยชน์

รัชกาลที่ 9 ทรงทำฝนหลวง เศรษฐกิจพอเพียง โครงการต่างๆ โดยการหาความรู้แล้วทำ ที่โครงการหลวงดอยอ่างข่างจึงเปลี่ยนมาปลูกผลไม้คุณภาพดีที่สุดของโลก มีโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

ควรใช้ 8K’s และ 5K’s ถ้าเครียดมาก ความรู้จะหายไป ในการเรียนและทำงานจึงต้องมีความสมดุลและความสุข มีเครือข่าย รู้จักเพื่อน

ขอให้ผู้นำมูลนิธิเราจะเป็นคนดีจัดค่ายระดับนานาชาติ สอดคล้องกับสังคมโลกาภิวัตน์ โลกไร้พรมแดนคือต้องรู้จักเพื่อนต่างประเทศ

เมื่อมีพื้นฐาน ก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น คณิตศาสตร์นอกกรอบ ระหว่างค่ายควรมีโครงการใหม่ทำงานร่วมกัน สร้างมูลค่าเพิ่มเรียกว่า Innovation คือการนำความคิดใหม่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

Workshop

กลุ่ม 1 นำเสนอข้อ 1

การเรียนวันนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ 3 เรื่องใหญ่ คืออะไร?

1.ปัญหาของประเทศไทยคือเรื่องการศึกษา เด็กไทยไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

เรามีจุดแข็งไปสร้างโอกาส หลีกเลี่ยงจุดอ่อน

มูลนิธิเราจะเป็นคนดีมีสมาชิกหลายโรงเรียน ครูโรงเรียนสมาชิกก็ต้องกล้าให้เด็กออกความเห็น ต้องสนับสนุนสร้างบรรยากาศ

ประเทศสิงคโปร์ เวลาเรียนภาษาอังกฤษ ก็เรียนเป็นกลุ่ม 4-5 คน เน้นการสนทนา

ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เรียนอยู่ม.5 ก็ออกไปพูดกับฝรั่ง

เมียฝรั่งที่พัทยาก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเราเพราะไม่กังวลเรื่อง Grammar บางครั้งคนเรียนจบปริญญาโทพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

ในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องกล้าแสดงความคิดเห็น มิฉะนั้นจะตกขอบ การสื่อสารทำให้คนเรารู้จักกัน ที่ค่ายนี้ต้องเป็นที่แลกเปลี่ยนความเห็นกัน

กลุ่ม 1

2.ตัวตนเปลี่ยน สภาพแวดล้อมเปลี่ยน

3.คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง วิธีแก้คือหาผัวฝรั่ง

กลุ่ม 5 และ 6 นำเสนอข้อ 2

เมื่ออายุ 40 ปี ท่านจะเป็นอะไร จะนำความรู้วันนี้กลับไปเตรียมตัวอย่างไร และ Camp แบบนี้จะช่วยได้อย่างไร?

ตอนอายุ 40 ปี ผมอยากเป็นหมอ ซึ่งเป็นคนส่งเสริมประเทศชาติพัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจของคน

วันหนึ่งได้ดูซีรีส์เรื่อง Descendants of the Sun นางเอกเป็นหมอ เมื่อเกิดภัยพิบัติ ประเทศเกาหลีส่งหมอไปช่วยผู้ประสบภัย จึงอยากเป็นหมอประจำถิ่นภัยพิบัติ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

นี่เป็นคนมีปัญญา วางแผน หมอบางคนที่ไม่ได้รับการฝึกก็จะไปหากำไร

โลกมีทั้งแนวลึกและแนวกว้าง หมอต้องเข้าใจโลกาภิวัตน์

ที่ Aleppo รัสเซียยิง โรงพยาบาลมีคนเจ็บแต่ไม่มีคนรักษา มีชาวซีเรียไปเป็นอาสาสมัครเพราะมี Empathy

ถ้าเกิดมาแล้วคิดถึงแต่ตัวเอง ก็ล้มเหลว ต้องคิดถึงคนอื่นเหมือนรัชกาลที่ 9 ท่านลงชุมชนสอนให้ประชาชนพึ่งตนเองเหมือนให้เบ็ดตกปลา

เคยมีคำพูดว่า Doctor without border คือหมอที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อร่ำรวย

กลุ่ม 5 และ 6

การนำความรู้ไปใช้

1.ด้านสิ่งแวดล้อม

2.ด้านภัยพิบัติ

3.แก้ปัญหาการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ ค่านิยมอ่อนแอโดย Back to basics

ปัญหาในไทยได้ปรับใช้ในชีวิตหรือยัง แล้วจึงไปปรับใช้กับผู้อื่น แล้วทำให้คนอื่นเชื่อมั่นว่าได้ผลดีจริง ส่งผลต่อชาติ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เชิญ Jack Ma มา แม้เขาจะสอบตก 3 ครั้ง แต่ก็ไม่ท้อ

ทุกคนเก่งได้ ต้องยกย่องคนข้างล่าง อยากเห็นคนไทยอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ภูมิใจในรากเหง้า

เด็กมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ภูมิใจในตัวเอง บางธุรกิจไม่รับเข้าทำงาน

มันอยู่ที่ตัวเอง ต้องจัดการปัญหาโดยนิ่ง ควบคุมอารมณ์ให้ได้ ทบทวนก่อนตัดสินใจ

การศึกษายุคใหม่ต้องตัดสินใจด้วยเหตุผล ถ้าได้หนึ่งอย่าง ต้องเสียไปก่อน ดังพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 “ขาดทุนคือกำไร” ถ้าไม่ลงทุน ก็ไม่เกิดกำไร

พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวสลงทุน Knowledge Camping

กลุ่ม 2-4 นำเสนอข้อ 1

การเรียนวันนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ 3 เรื่องใหญ่ คืออะไร?

1.จุดแข็งคือเทคโนโลยี

2.ปัญหาในประเทศไทยคือ ความเหลื่อมล้ำ คนรวยกดขี่คนจน คนจนไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อคนรวยหาเรื่อง

3.ทางแก้ปัญหา คือ พระราชาทรงมาช่วยให้คนจนลืมตาอ้าปาก ทรงสอนให้ทำสิ่งต่างๆ เช่น ปลูกข้าว

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ชาวค่ายนี้ต้องรู้จักกันไว้ให้ดี เป็นเพื่อนกัน แลกเปลี่ยนความเห็นกัน อาจจะมีเพื่อนต่างชาติ ถ้าจัดโดยเชิญชาวต่างชาติมาร่วม

พระราชาให้เบ็ดตกปลา นักการเมืองให้ปลา

ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ปรับพื้นฐานตลอดชีวิต เพราะการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก

กลุ่ม 7-10 นำเสนอข้อ 2

เมื่ออายุ 40 ปี ท่านจะเป็นอะไร จะนำความรู้วันนี้กลับไปเตรียมตัวอย่างไร และ Camp แบบนี้จะช่วยได้อย่างไร?

ตอนอายุ 40 ปี จะเป็นนักจิตวิทยา บำบัดรักษาคนเครียดและปัญหาทางจิต

นำความรู้ไปบำบัด แก้ปัญหาทางจิตใจของคน ดักปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อให้คนเครียดมีกำลังใจแก้ปัญหาได้

ค่ายนี้จะช่วยฝึกให้เป็นผู้นำ รู้จักแก้ปัญหาและเป็นคนดี

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

การตั้งใจเป็นนักจิตวิทยาอาจจะต่างจากวันนี้ ต้องเป็นนักจิตวิทยาที่ปรับตัวเก่ง

เป็นหมอก็ต้องให้เกียรติประชาชน

นักจิตวิทยาต้องปรับตัวเข้ากับความเครียด เพราะอาชีพต่างๆจะถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์

นอกจากฟังครูแล้ว ต้องฟังคนที่สามารถมองอนาคตได้

ค่ายแบบนี้ทำให้รู้จักกันเอง คนทำกิจกรรมจะเข้าใจ

เราจะอยู่ในโลกเพื่อครอบครัว