​ชีวิตที่พอเพียง : 2774. พัฒนาพันธุ์จุลินทรีย์


มนุษย์รู้จักใช้จุลินทรีย์เป็นกรรมกรทำงานให้มานานหลายพันปี คล้ายๆ เป็น “สัตว์เลี้ยง” ที่มองไม่เห็นตัว ไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่รู้ว่าทำงานได้ งานที่ทำคือ “ผลิตเหล้า


บันทึกนี้มาจากบทความ The story of yeast : Domisticated tipple ในนิตยสาร ดิ อีโคโนมิสต์ ซึ่งบอกว่ามนุษย์รู้จักพัฒนาพันธุ์ยีสต์ตั้งแต่ยังไม่รู้จักยีสต์


คงเพราะเหล้าบางไหรสดี หอม แรง มนุษย์นักหมักเหล้าในสมัยดึกดำบรรพ์จึงเก็บเชื้อไว้ใช้ต่อ เขาใช้คำว่า domesticated yeast - ทำให้ยีสต์เป็นสัตว์เลี้ยง และผลการวิจัยด้านจีโนมของยีสต์บอกว่า มนุษย์เราเริ่มทำให้ยีสต์เป็นสัตว์เลี้ยงเมื่อห้าร้อยปีมาแล้ว เป็นการเลี้ยงแบบที่ยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไร ตัวตนของมันเป็นอย่างไร


ผู้ทำให้มนุษย์รู้จักตัวตนของจุลินทรีย์คือ หลุยส์ ปาสเตอร์ เมื่อประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบปีมาแล้ว เป็นตัวอย่างของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่มาทีหลังความรู้ด้านเทคโนโลยี


วิจารณ์ พานิช

๒๒ ก.ย. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand



ความเห็น (0)