ทักษะในงานสังคมสงเคราะห์


ครับ ! วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทักษะในงานสังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเพราะความเป็นสัตว์ย่อมหมายถึงองค์ความรู้ ต่างๆ ที่มีส่วนทำให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งความคิดที่ตนได้รับการเรียนรู้มาส่วนความเป็นสินนั้นโดยนัยก็คือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่เกิดจากประสบการณ์ความชำนาญต่างๆ จนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตนผู้ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์หรือนักสังคมสงเคราะห์จะต้องเป็นผู้ ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะตนมีบุคลิกภาพพิเศษเฉพาะ ที่แสดงถึงความเป็นนักสังคมสงเคราะห์นั่นก็คือความสามารถที่ทุกคนยอมรับว่านักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดโดยที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือจะไม่เกิดความรู้สึกด้อยในศักดิ์ศรีหรือคุณค่าความเป็นมนุษย์แต่อย่างใด การที่จะทำให้เกิดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างเป็นธรรมชาตินั้นนักสังคมสงเคราะห์จำเป็นต้องมี “ ทักษะ ” ในการปฏิบัติงานซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยความพยายาม หาความรู้และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้ให้บังเกิดผลฉะนั้นทักษะจึงเป็นคุณลักษณะสำคัญสำหรับคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของนักสังคมสงเคราะห์ในวิชาชีพนั่นเอง

ความหมายของทักษะ

คำว่า “ ทักษะ “ ตามพจนานุกรมไทยแปลว่า ความชำนาญ ความสันทัด ความชัดเจน เมื่อนำมาใช้ในวงการต่างๆ คำว่าทักษะจะมีความหมายแตกต่างกันออกไปคือ

1 ในงานอุตสาหกรรมคำว่า ทักษะ หมายถึงความสามารถในการประกอบกิจการค้าหรือการประกอบงานฝีมือได้สำเร็จด้วยดีนำมาใช้กับคนคำว่าทักษะของคนในงานอุตสาหกรรมก็คือผู้ที่มีคุณสมบัติในการประกอบการค้าได้สำเร็จ นั้นย่อมหมายถึงว่าคนคนนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีการตัดสินใจมีความระมัดระวังและมีความคล่องแคล่วชำนาญ

2 ทางด้านสังคมวิทยาทักษะ หมายถึงการใช้ประโยชน์จากความเข้าใจความหมายของคำต่างๆหรืออาจหมายถึงองค์รวมของพฤติกรรมทางที่เป็นท่าทางและคำพูดทักษะสามารถพัฒนาได้โดยผ่านการเรียนรู้ที่ตรงต่อเป้าหมายหรือเป็นจุดเน้นที่เฉพาะเจาะจง

3 ในงานด้านจิตวิทยานักจิตวิทยาจะใช้แนวคิดทางด้านทักษะทางจิต ซึ่งเป็นการกระทำที่ปรากฏชัดและ 3 มาตรนำไปอธิบายเพื่อไปสู่ความมีทักษะได้

4 ส่วนในงานของนักสังคมสงเคราะห์ ทักษะ เป็นเรื่องของความสามารถของนักสังคมสงเคราะห์ในการใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะกระทำหรือลงมือปฏิบัติจะเห็นได้ว่าทักษะสามารถแสดงออกทางลูกปัดทำให้ผู้อื่นเห็นได้โดยผ่านการกระทำหรือพฤติกรรมที่มีความชำนาญคล่องแคล่วและมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้น้อยกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะ

ซึ่ง Neil Gilbert และ Harry ได้กล่าวถึง ทักษะ ในงานสังคมสงเคราะห์ว่า เป็นความสามารถพิเศษที่ปรากฏชัดในความเป็นวิชาชีพ คำว่าวิชาชีพนี้ จะมีแนวทางที่สามารถนำมาร้อยเรียง การกระทำให้ไปสู่เป้าหมายปลายทางได้เป็นอย่างดี ทักษะเป็นการกระทำที่ผ่านการเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรตามปกติแล้วนักสังคมสงเคราะห์จะมีความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตระบบให้บริการในสถาบันโครงสร้างของรัฐกระบวนการออกกฎหมาย รวมถึงเทคนิคต่างๆทางด้านจิตวิเคราะห์โดยความหมายนี้ จะเห็นได้ว่างานสังคมสงเคราะห์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับมนุษย์และพฤติกรรมสังคมที่เน้นความเป็นวิชาชีพสถาบันการศึกษาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จึงต้องพยายามปลูกฝังทัศนคติและเน้นที่การสอนให้นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพมีทักษะดังกล่าวก่อนออกไปสู่การปฏิบัติงานต่อไป . . .


คำสำคัญ (Tags): #สังคมสงเคราะห์
หมายเลขบันทึก: 617241เขียนเมื่อ 20 ตุลาคม 2016 10:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 ธันวาคม 2016 16:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี