161020-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Way / ways / weigh

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Way / ways / weigh

(DPWE) อธิบายว่า “Way” เป็นคำใช้ในภาษาพูดเมื่อให้หมายถึง away”

‘The mine is away (ไม่ใช้ way) across the mountain.’

การใช้แบบอื่นเป็น สำนวน ที่เป็นภาษาพูดเช่นกัน ที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ใช้เป็นทางการ

“in a bad way” “to come my way (หมายถึง “ทำได้สำเร็จ”) และ

“act the way he does”

ในการใช้เพื่อแสดงความหมาย “a long ways to town” นั้น

เป็นการใช้ waysเป็น ภาษาถิ่น ต่ำกว่ามาตรฐาน แทนคำที่ถูกต้องคือ way


ภาษาทางการเดินเรือ ต้องใช้ “under way” ไม่ใช่ “under weigh”

นั่นคือ “a vessel” ต้อง “weigh” (ยกขึ้น) สมอเรือขึ้น ก่อนออก “under way”


ถือว่าถูกต้อง เมื่อใช้ “ways” ที่เป็นพหูพจน์ของ นาม “way” ในประโยค เช่น

‘Many ways were open for him.’

‘The newly christened ship slid down the hip slid down the ways into welcoming watered.’

วลี “ways and means” ถือเป็นคำฟุ่มเฟือย

เว้นแต่ เมื่อใช้เป็นชื่อของ “คณะกรรมการ” (a committee)

ทั้ง “ways” และ “means” มีความหมายที่ใช้แทนที่กันได้

ควรใช้อย่างระมัดระวัง อย่าให้เป็น “การฟุ่มเฟือย”

(CCD) อธิบายการใช้ “way”

เพื่ออ้างอิง “สิ่ง หรือชุดหนึ่งของ สิ่ง” ที่บางคน ทำเพื่อให้ได้ผลเฉพาะอย่างหนึ่ง

สามารถพูดถึง “a way of doing” บางสิ่ง หรือ “a way to do it”

ความหมายไม่ต่างกัน เช่น

‘This is the most effective way of helping the unemployed.’

‘What is the best way to help a child with reading problems?’

ข้อควรระวัง

ถ้าใช้ “way” กับ possessive ต้องตามด้วย “of” และรูป “-ing”

‘I have to fit in with her way of doing things.’

‘They are part of the author’s way of telling his story.’

ข้อควรระวัง

อย่าใช้ร่วมกับ infinitive “to” เช่น

อย่าใช้ว่า “I have to fit in with her way to do things.”

ปกติ ไม่ใช้ นาม ตามหลัง “way of”

เมื่อต้องการกล่าวว่า “ทำบางสิ่งให้สำเร็จ ได้อย่างไร”

เช่น “คุณไม่อ้างอิงถึง บางสิ่ง” ว่าเป็น ‘a way of transport’

คำที่ควรเลือกใช้แทนคือ “means”

‘The main means of transport on the island was the donkey.’

‘Drums can be used as a means of communication.’

ใช้ “way” เพื่อบรรยายเกี่ยวกับ “กริยาท่าทาง” (manner)

สามารถกล่าวว่า “ทำบางสิ่งได้ ‘in a particular way’”

‘The play was performed in a very interesting way.’

‘She smiled in a friendly way.’

ตามปกติ ใช้ว่า “this way” หรือ “that way” โดยไม่ใช้ “in” ร่วมด้วย

‘Let’s do it this way.’

‘It’s easier to do it that way.’

ยังสามารถเว้นไม่ใช้ “inเมื่อใช้ “the” หรือ “a possessive”

‘We don’t look at things the same way.’

‘I’m going to handle this my way.’

เมื่อใช้ “the way” ตามด้วย “a relative clause”

สามารถใช้ a clause “that” หรือ a clause ที่เริ่มต้นด้วย “in which”

เช่น สามารถใช้ว่า “The way she told the story.”

หรือ “The way that she told the story.”

หรือ “The way in which she told the story.”

โดยที่ทั้งหมดมีความหมายไม่ต่างกัน

‘It’s the way they used to do it.’

‘I was shocked by the way in which they treated their animals.’


(AHD) อธิบายการใช้ “way” ว่า

มีการใช้ “way” มายาวนาน เป็น Adv. เพื่อ “intensify” ให้หมายถึง

‘to a great degree” เช่นในประโยค “way over budget”

การใช้เช่นนี้ ทั้งเป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วไป

แต่มีสำเนียง ที่ไม่ค่อยเป็นทางการ

ยังมีการใช้ “way” เพื่อ เสริมให้รู้สึกว่า “มากขึ้น” (intensifying)

เช่นใน “way cool” “way depressing”

ถือว่าเป็น คำพูดทั่วไป ไม่เหมาะที่จะใช้ในเนื้อหาที่เป็น ทางการ

ใน UsE ใช้ “ways” บ่อยครั้ง เหมือนกับ “way”

เช่นในวลี “a long ways to go”

ซึ่งบรรดาบรรณาธิการส่วนมาก ถือว่า ไม่เป็นมาตรฐาน

แต่มีให้เห็นบ่อยในเนื้อหาที่ ไม่เป็นทางการ


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (1)

sr
IP: xxx.202.250.206
เขียนเมื่อ 

I think this is 'way too confusing'. From my experiance:

A 'way' is used to mean a 'road' to go somewhere as well as a 'method' to do something.

There are many 'phrases' (jargons) with 'way': ways and means, way forward, (a long) way back (=past/ago), away (=not home; =long distance, =not conscientious/not aware),...

"weigh' = to measure weight/how heavy; to feel heavy in mind/thought; to choose one thing or another (as weighing up his options).

Go away! Sail away!...