ณรงค์พร

ณรงค์พร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
Usernameedutech
สมาชิกเลขที่148553
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

วิศวกรที่ผันตัวเองไปเอาดีด้านการศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (KMITL)
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)