ทำดีเพื่อตนเอง -- Doing good for oneself

มวลชนพ่นพร่ำคำ รำพัน

ทำดีเพื่อพ่อ"ท่าน" บูชาคุณ

ผลผองกรรมทำผ่าน อาตม์เสวย

เป็นฐานสร้างเกื้อกูล ความดี ใจตน


รำลึกถึง"ในหลวง" ห่วงอาตม์ นา

หากชีพชนผองชาติ สิ้นพล กรรมก่อ

ชีพจะช่วยชูชาติ ยืนยง อย่างไร

ฐานไทยคือฐานชาติ พลจิต สติตรอง


ผลกรรมดีมีผลจิต วิสัยส่อง ทัศนา

รอดพ้นช่วงห้วงหมอง จิตยั้ง ปัญญายืน

วิสัยจิตพิจส่อง กฎกาล กรรมกล

ชีพไทยมิได้ร้าง เป็นร่างโทรม จมโสกา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ค้นหาตัวความเห็น (0)