โลกและชีวิต (220) : ปลายฝนต้นหนาว-หนาวเหน็บ


คล้ายๆ จะใช่ปลายฝนต้นหนาว

ประหนึ่งปลายฝนต้นหนาวเดินทางมาเยือนเร็วกว่ากำหนด
ทว่าในความจริงก็มิใช่เช่นนั้นหรอก
ฤดูกาลยังคงเที่ยงธรรมเสมอ
เพียงแต่ว่า วันๆ นั้น 13 ตุลาคม 2559
ดินฟ้าอากาศ ณ ที่ซึ่งฉันหยัดยืนอยู่เป็นเช่นนั้น จริงๆ
และนำพามาซึ่งความหนาวยะเยือก
หนาวเหน็บเจ็บปวดกับการจากพราก-
ที่เกินทำใจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (1)