ปัญหาและแนวทางแก้ไขของการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาของข้าพเจ้า


ปัญหาและแนวทางแก้ไขของการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาของข้าพเจ้า

ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาของข้าพเจ้า

1.ข้าพเจ้าเพิ่งเคยรู้จักหลักสูตรจากการเรียนวิชา ผู้นำทางวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

2.หลักสูตรที่ใช้อยู่ไม่เป็นปัจจุบัน

3.ข้าพเจ้ามีความมีความรู้ในแต่ละวิชาที่สอนไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ไม่มีเวลาพอเพียงต่อการศึกษาหลักสูตร เนื่องจาหลักสูตรที่เขียนขึ้นมาเนื้อหาค่อนข้างเยอะ

4.ขาดแคลนนวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

5.ขาดการติดตามวัดผล ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปีแบบต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไขของการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาของข้าพเจ้า

1.ทำความเข้าใจกับเนื้อหาหลักสูตรให้มากขึ้น

2.ควรทำหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน

3.หมั่นหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อที่จะได้มีความรู้ในหลายๆด้านวิชาการ และหมั่นศึกษาหลักสูตรให้มากขึ้น

4.เสนอให้จัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

5.มีการติดตามวัดผล ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานตาม เพื่อความตื่นตัวและประสิทธิภาพของนักศึกษา

สรุป

การนำหลักสูตรไปใช้เป็นการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย และเป็นกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน วิธีการของกระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ น่าจะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรมีผู้กล่าวว่า แม้เราจะมีหลักสูตรที่ดีแสนดี แต่ถ้านำหลักสูตรไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแล้วหลักสูตรนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักสูตรไปใช้ จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจกับการนำหลักสูตรไปใช้ตามบทบาทหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การใช้หลักสูตรนั้น สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้

จุดเด่น

การได้ออกไปส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนคือ การทอผ้าไหม จากที่ชาวบ้านทำอยู่แล้วแบบต่างคนต่างทำ ก็ได้ส่งเสริมให้จับกันเป็นกลุ่มเพื่อการต่ออาชีพเดิมที่มีอยู่ให้กระจายสู่ท้องตลาดมากยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยในการส่งเสริม โดยสร้างเพจโปรโมทสินค้าเพื่อให้บุคคลบนโลกออนไลน์ได้เห็น เพราะเนื่องจากสมัยนี้เป็นยุคดิจิทัลผู้คนล้วนแต่มีการติดต่อแบบไร้พรมแดน จึงคิดว่าการขายสินค้าออนไลน์เป็นการเปิดตลาดแกชุมชนได้อีกทางหนึ่ง และเพื่อตอบสนองความต้องการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพและพร้อมต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

หมายเลขบันทึก: 616789เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2016 23:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 ตุลาคม 2016 23:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี