โครงการเกษตรอินทรีย์ ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6

หลังจากหว่านเมล็ดผักบุ้งจีนได้ 13 วัน ปรากฎว่าพบแมลงเริ่มกินใบผักบุ้ง ดังนั้นจึงได้เตรียมทำสมุนไพรไล่แมลงโดยใช้ส่วนผสมดังนี้

ส่วนผสม

1.น้ำผริกแกง (ทุกชนิด) 2 ช้อนโต๊ 2.น้ำสะอาด 1.5 ลิตร

วิธีทำ

ผสมน้ำพริกแกงและน้ำสะอาด คนให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 1 คืน

วิธีใช้

ฉีดพ่นน้ำสมุนไพรในช่วงเย็นโดยอาจผสมน้ำสบู่อ่อนๆเพื่อช่วยเป็นสารจับใบ
การงอกของเมล็ดผักบุ้งจีน หลังจากหว่านเมล็ดผักบุ้งจีนได้ 3 วัน


หลังจากหว่านเมล็ดผักบุ้งจีนได้ 13 วันวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำสมุนไพรไล่แมลงหลังจากผสมส่วนต่างๆและคนเข้ากันดี แล้วกรอกใส่ขวดตั้งทิ้งไว้ 1 คืนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรอินทรีย์ ตำบล เจดีย์ อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ห้อง 57/41ความเห็น (0)