161005-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Want & wish


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Want & wish

(DPWE) อธิบายว่า ทั้งสองคำ มีความหมายคล้ายกันว่า “ปรารถนา/ต้องการ”

“to long for” “to crave” และ “to desire”

‘Don’t you want (wish) to go to the game?’

‘She wishes (wants) to sleep now.’

โดย “WANT” ยังแสดงแนวคิดด้วยว่า “ขาดแคลนหรือจำเป็น”

‘He wants (desires) a job, but he wants (lacks) experience.’

และ “WISH” เป็นคำที่ใช้ เมื่อต้องการแสดง “ความหวัง/แรงจูงใจ”

‘I wish you were my friend.’

ควรใช้ “want” (ในนัยว่า จำเป็น) แทนที่จะใช้ “wish” (ในนัยว่า ต้องการ)

เมื่อต้องการสอบถามอย่างสุภาพ เช่น “Do you want some more food?”

วลี “want for” ใช้ได้เมื่อต้องการแสดงแนวคิดว่า “to have need” (มีความจำเป็น)

เช่น “We did not want for money on our trip.” อย่างเดียวเท่านั้น

วลี รูป “want in” และ “want out” ที่ได้ยินบ่อย เป็นการใช้อไม่เป็นทางการ

ควรกล่าวว่า “The dog wants to get out (หรือ wants to get in)”

แทนที่จะตัดสั้น เหลือเพียง “wants out” หรือ “wants in”


(CCD) อธิบาย การใช้ “want”

โดยพื้นฐาน เมื่อ “want” บางสิ่ง หมายถึง “รู้สึกว่าจำเป็นต้องมีหรือได้สิ่งนั้น”

‘Do you want a cup of coffee?’

‘All they want is some sleep.’

ในการสนทนา อย่างไม่เป็นทางการ

บางครั้งใช้ “want” ในรูป present และ past progressive

‘I think someone is wanting to speak to you.’

‘They were all wanting to be on the team.’

ข้อควรระวัง

อย่าใช้ “want” ในรูป present และ past progressive

ในการ พูด หรือ เขียน เป็นทางการ

สามารถใช้ “want” ได้ทั้งเป็น ทางการและไม่เป็นทางการ ในรูป

“present perfect progressive”

“past perfect progressive” และ “future progressive”

‘John had been wanting to resign for months.’

‘These new phones are getting very popular – soon everyone will be wanting one.’

ใช้ “want” ร่วมกับ Infinitive “to”

สามารถ กล่าวว่า “บางคน want to do บางสิ่ง”

‘They wanted to go shopping.’

‘I want to ask you a favor, Sara.’

ข้อควรระวัง

อย่าใช้ว่า บางคน want to not do something” หรือ want not to do something”

ให้ใช้ว่า “they don’t want to do it.”

‘I don’t wat to discuss this.’

‘He didn’t want to come.’

บางครั้ง อาจใช้เพียง “to” ตามหลัง “don’t want” เช่น

แทนที่ “I was asked to go, but I didn’t want to go

ปกติใช้ว่า “I was asked to go, but I didn’t want to

อย่าใช้ว่า “I was asked to go, but I didn’t want it หรือ

อย่าใช้เพียง “I was asked to go, but didn’t want.’

‘I could do it faster, but I just don’t want to.’

‘He should not be forced to eat it if he doesn’t want to.’

สามารถใช้ ว่า คุณ “want” คนอื่นบางคน “to do” บางสิ่ง

‘I want him to learn to read.’

‘The little girl wanted me to come and play with her.’

ข้อควรระวัง

อย่าใช้ “that” ตามหลัง “want”

เช่น อย่าใช้ว่า “I want that he should learn to read.’

ปกติ ไม่ใช้ “want” เมื่อขอร้อง เพราะไม่สุภาพ เช่น

กล่าวในร้านค้าว่า “I want a box of matches, please.’

ควรใช้ว่า “Could I have a box of matches, please?” หรือ

เพียงแค่ “A box of matches, please.”


การสนทนา ใน BrE และ การเขียน ไม่เป็นทางการมากนัก

“want” มีความหมายอีกอย่างว่า

ถ้าบางสิ่ง “wants doing” หมายถึง “มีความจำเป็นที่ต้องทำสิ่งนั้น”

‘We’ve got a few jobs that want doing in the garden.’

‘The windows wanted cleaning.’

ข้อควรระวัง

ในประโยคเช่นข้างต้น อย่าใช้ infinitive “to” เช่น

อย่าใช้ว่า ”We’ve got a few jobs that want to be done in the garden.’

อย่าใช้ “want to” เพื่อกล่าวว่า “บางคนกำลังจะทำบางสิ่งในไม่ช้า”

ให้ใช้วลี “be about to”

เช่น อย่าใช้ว่า “I was just wanting to leave when the phone rang.”

ให้ใช้ว่า “I was just about to leave when the phone rang.’

‘Her father is about to retire soon.’

‘I can’t talk now, because I’m about to go to work.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 616660เขียนเมื่อ 5 ตุลาคม 2016 18:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 ตุลาคม 2016 18:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี