"รถไฟ"​ 2 สิงหาคม 2559

ในการสอนนักเรียนชั้น ป.1 นั้นสื่อการสอนถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเพราะจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนในการเรียนมากขึ้น สื่อการสอนคณิตศาสตร์ชิ้นต่อไปขอนำเสนอ ขบวนรถไฟจำนวนนับ เป็นสื่อการสอนเรื่องลำดับของจำนวนนับ และจำนวนมากกว่าน้อยกว่า ซึ่งใช้เวลาในการประดิษฐ์ร่วม 2 วันจนเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และจะมอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปใช้สอนในครั้งต่อไปบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)