"วันภาษาไทย" 29 กรกฎาคม 2559

เนื่องจากวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนพุทธิโศภนจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้แก่นักเรียน ซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนทุกระดับชั้น และหลังจากเสร็จกิจกรรมการแสดงแล้วก็จะมีการเปิดตลาดนัด โดยให้นักเรียนนำสินค้ามาขาย ซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความคึกคักถึงแม้ว่าจะมีสายฝนฝนโปรยปรายลงมาบ้างก็ตามแต่นักเรียนก็ยังคงดำเนินกิจกรรมการขายสินค้าของตนเองอย่างสนุกสนาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)