สรุปบทเรียนให้กับเด็กนักเรียนก่อนสอบ ( วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 59)

สำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วของการสอนเด็ก นักเรียน เพราะสัปดาห์ก็มีการทดสอบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในภาคปฏิบัติ หรือไม่ก็ภาคทฤษฎี คุณครูก็เตรียมข้อสอบไว้ให้หนูเรียบร้อยแล้วนะค่ะก็วันนี้ทำการสรุปเรื่องที่จะสอบให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่เรียนมาเริ่มแรก พร้อมกับชี้แจงให้มีการนำอุกรณมาทำการทดลองในวันจันทร์ เด็กก็ทำการจดบันทึกเพื่อเตรียมพร้อม ทุกคนตั้งใจจด เพื่อที่จะได้ไม่ลืม สุดท้ายก็บอกให้เด็กนักเรียนตั้งใจในการสอบเพื่อที่จะได้ไม่เสียใจภาย ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะเด็กๆ นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"ความเห็น (0)