กษิณาลัย คุณครูลัดดาวัลย์ แซ่ปัง (วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559)

เมื่อถึงเวลาคนที่รับราชการก็ต้องหมดวาระในการอยู่แล้ว ถึงเวลาที่จะได้พักผ่อนหรือคิดทำอะไรต่อไป สำหรับในวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีเกี่ยวกับบายศรีสู่ขวัญให้กับคุณครูจิตของเรา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าค่ะ โดยมีการให้นักเรียนทั้งโรงเรียนเข้าร่วมเพื่อจะได้อำลาท่านด้วย มีการแสดงของเด็กๆนักเรียน และมีการให้ตัวแทนกล่าวความรู้สึกพร้อมกับมอบของขวัญให้แก่ท่านที่ท่านได้อุตสาหะทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้ง 16 ปีซึ่งก็ไม่น้อยเลย ถ้าพูดตามความรู้สึกนะครูจิตยังไม่น่าออกด้วยซ้ำเพราะมองภายนอกท่านไม่เหมือนคนอายุ 60 ด้วยซ้ำ พิธีในตอนเช้าก็เสร็จสิ้นลงก็จะมีการจัดงานให้ท่านต่อในตอนเย็นโดยมีการเชิญชวนชาวบ้านมาร่วมในงาน ในการนี้ครูจิตก็ไม่ของดรับของขวัญแต่ท่านได้ขอเป็นเกี่ยวกับปัจจัยเพื่อที่ท่านจะได้ยกให้เป็นเงินกองทุนแก่เด็กยากจน ซึ่งก็เห็นด้วยเลยค่ะเพราะเด็กบางคนขาดแคลนทุนทรัพย์จริง ต้องร่วมด้วยช่วยกัน


พบครูพี่เลี้ยงคนเก่าด้วย


ด้วยรักและอาลัย


พร้อมแสดงค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"ความเห็น (0)