บอกบุญงานเปตพลี (29 กันยายน 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 93

บอกบุญงานเปตพลี ประจำปี 2559

บอกบุญงานเปตพลี ประจำปี 2559 เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนลงชุมชนเพื่อไปบอกบุญ เนื่องจากโรงเรียนจะมีงานบุญใหญ่ประจำปีของโรงเรียน นั่นก็คือ งานบุญเปตพลี

งานบุญเปตพลี คือ ประเพณีที่ทางโรงเรียนได้สืบสานและสืบทอดกันมาหลายรุ่นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ล่วงลับ และวันนี้เป็นการแห่บอกบุญ โดยเริ่มขบวนตั้งแต่หน้าโรงงานยาสูบและเดินมาถึงโรงเรียนสันป่าสักวิทยา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โฮ่ ฮี้ โฮ่ ฮิ้ว กันตลอดทาง พี่ป้าน้าอา พ่อค้าแม่ค้า ต่างฟ้อนรำไปกับขบวนแห่บอกบุญ งานนี้ทำให้เห็นถึงความศรัทธาของคนในชุมชนและผู้ที่พบเห็น

55151001

55151001

ขบวนแห่บอกบุญ นักเรียนต่างฟ้อนรำ คุณครูก็โฮ่เฮฮากันอย่างสนุกสนาน

งานนี้ได้บุญพร้อมกับความสนุกสนาน 1 ปีมี 1 ครั้ง เป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกับชาวชุมชนแม่มาลัยและชุมชนใกล้เคียง

55151001

งานนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนตัวแทนแต่ละห้องมาบอกบุญ ทำให้ฝึกนักเรียนเป็นคนกล้าแสดงออก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)