งานเปตพลี (30 กันยายน 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 94

งานเปตพลี ประจำปี 2559

งานเปตพลี ประจำปี 2559 เป็นประเพณีที่ทางโรงเรียนได้สืบสานและสืบทอดกันมาหลายรุ่นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ล่วงลับ ซึ่งก่อนที่พิธีทางสงฆ์จะเริ่มขึ้นก็มีการแห่ต้นผ้าป่ารอบโรงเรียน วันนี้นำนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล-ป.6 ร่วมใจกันแห่ต้นผ้าป่า มีขบวนแห่ที่สนุกสนาน นักเรียนบางคนก็รำหน้าขบวน สร้างสีสันให้กับงาน สนุกกันทั้งครูและนักเรียน พอถึงบริเวณพิธีนักเรียนก็ไปเข้าแถวนั่งตามห้องของตนเอง ส่วนข้าพเจ้าก็มีหน้าที่ไปจัดแถวให้นักเรียนนั่งเป็นระเบียบ หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์ก็ถึงเวลาพักกลางวัน วันนี้อาหารกลางวันของโรงเรียนมีหลากหลายอย่าง เนื่องจากคณะศรัทธาชาวบ้านแม่มาลัย ดงป่าลัน ทุ่งสีทอง นำมาร่วมทำบุญในงานเปตพลี ทำให้นักเรียน คณะครูและศรัทธาชาวชุมชนที่มาร่วมงานอิ่มบุญ อิ่มท้องกันถ้วนหน้า

55151001

55151001

สิ่งที่นักเรียนสะท้อนกิจกรรมเปตพลี

ในภาคบ่ายนักเรียนก็เข้าเรียนตามปกติ และวันนี้ห้อง ป.1/1 ได้ทำกิจกรรมสะท้อนกิจกรรมในภาคเช้า โดยให้นักเรียนวาดภาพงานบุญเปตพลี ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็ถ่ายทอดผ่านภาพวาดได้ตามจินตนาการ

5515100155151001

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ปิดบันทึกประจำภาคเรียน ๑/๒๕๕๙ ;)...