เอกสารการสอบอบรมขอใบอนุญาตขับรถ (ปรับปรุง) 2-10-59

เอสารการสอบอบรมขอใบอนุญาตขับรถ (ปรับปรุง) โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

1. วิชา กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ คลิก ดร.ดนัย วิชากฎหมายเกี่ยวกับการขับรถ 2-10-59.pdf

2. วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย คลิก วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย 2-10-59.pdf

3. วิชามารยาทในการขับรถ คลิก วิชามารยาทในการขับรถ2-10-59.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business & HR -KMความเห็น (0)