"สัปดาห์แห่งการสอบ 2" 26 กรกฎาคม 2559

เข้าสู่การสอบวันที่ 2 วันนี้สอบวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2 เป็นข้อสอบคิดเลขเร็ว ข้อสอบฉบับนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนฉบับแรก มีเด็กๆหลายคนเกิดการสับสนไม่รู้บวกไม่รู้ลบ หลายคนไม่อ่านโจทย์ให้ดี โจทย์กำหนดเป็นลบก็เอาไปบวกซะหมด และก็มีหลายคนที่ทำข้อสอบประเภททักษะความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ไม่ได้ จะทำได้แค่การบวกเลขธรรมดาเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น

2 + 4 = _ การบวกเลขลักษณะนี้นักเรียนสามารถทำได้ทุกคน

แต่โจทย์ที่นักเรียนยังทำไม่ได้มีลักษณะดังนี้

  • 4 + _ = 7
  • _+ 5 = 8
  • 3 + _ = 6

แสดงว่าเด็กๆยังคิดย้อนกลับไม่เป็น แต่พอดูภาพรวมแล้วเด็กๆก็สามารถทำข้อสอบได้คะแนนดีกันทุกคน มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังต้องปรับปรุง แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะพัฒนาให้เด็กๆเกิดความเข้าใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)