Upload windows (วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559)

SmallGirl
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อคืนทั้งคืนเตรียมการสอนเรื่องการอ่านแผนภูมิด้วยมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังประกอบรู้ภาพ เตรียมสื่อการสอนเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเป็นอย่างดี พอจะสอนคาบแรกเปิดคอม ให้นักเรียนท่องสูตรคูณเพื่อให้ครูเตรียมสื่อการสอน แต่ !!! คอมขึ้นหน้าจอ Upload windows 1 % <<
แล้วเมื่อไรจะ 100 %

ตอนนี้คือ นักเรียนเปิดหนังสือคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผ่นภูมิแท่ง สอนจากในหนังสือจ้า เป็ฯวิธีแก้ไขไดดีที่สุดตอนนี้ ดีนะตัวอย่างในสื่อการสอนก็เอาจากในหนังสือมาเพื่ออธิบายให้นักเรียน


เราให้นักเรียนดูตัวอย่างแล้วเราตั้งคำถามแล้วถามนักเรียนให้นักเรียนหาคำตอบจากแผนภูมิด้วยตัวเองก่อน จากนั้นถามหาเหตุผลที่มาของคำตอบนักเรียน แล้วเราก็พิจารณาเหตุผลคำตอบของนักเรียนพร้อมเสริมเป็นองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน

พอนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ ให้เหตุผลในการหาคำตอยได้ เราก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้

อีก 10 นาทีจะหมดคาบ นักเรียนเดินมาถามครูครับๆ เปิดคอมทำไม ไหนครูบอกจะมีนิทานเล่าให้ผมฟัง นักเรียนครูขอโทษ คอมมัน Upload windows มันเปิดไม่ได้ไว้พรุ่งนี้ครูจะมาเล่าให้นักเรียนฟังเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้ในวันนี้

จะจำตลอดชีวิตการเป็นครูนี่คือข้อเสียของสื่ออิเลกทรอนิกส์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวโชติมณี จินะโต้ง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)