การประชุมสรุปผลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน และการจัดทำแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษปี 2560 วันที่ 19 กันยายน 2559 ณห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภารกิจด้านสาธารณสุขความเห็น (0)