วันที่ 27 ธรรมมะหรรษา... (15 มิถุนายน 2559)

และแล้วสัปดาห์นี้ก็มีกิจกรรมอีกเช่นเคย เรียกได้ว่ามีแทบทุกกิจกรรมเลยก็ว่าได้... กิจกรรมวันนี้มีชื่อว่า "ธรรมมะหรรษา"

เริ่มตันวันนี้ด้วยบรรยากาศที่ไม่สู้ดีนัก มีฝนตกลงมาจากเมื่อคืนทำให้สนามมีน้ำขัง จึงต้องมาเข้าแถวที่บนอาคารแทน และวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญของทางโรงเรียน ซึ่งจะพานักเรียนไปอบรมเกี่ยวกับธรรมมะ...

โดยกิจกรรมธรรมะหรรษานี้ จัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อฝึกให้นักเรียน เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีศีลธรรมอันดีงาม เป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะค่านิยม 12 ประการที่โรงเรียนใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งจะทำให้นักเรียนเป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีคุณค่าต่อสังคมเมื่อสำเร็จการศึกษาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป...ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก https://www.facebook.com/wachirawitschool/photos/?tab=album&album_id=773364646099509

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)