วันที่ 64 วันว่างของครู (23 สิงหาคม 2559)

เช้าวันนี้ฉันมีสอนแค่คาบเดียวเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมคืองานเอกสารต่าง ๆ ของห้องเรียน งานตรวจการบ้านที่ยังค้างอยู่และงานเขียนบันทึกหลังสอนของแต่ละแผนด้วย

วันนี้ช่วงบ่ายมีครูหลายท่านไม่ได้มาสอนครูพี่เลี้ยงจึงจัดกิจกรรม STEM ศึกษาในห้องเรียนพร้อมทั้งถ่ายคลิปวิดีโอด้วยเพื่อนำไปตัดต่อและส่งให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสอนวันนี้จะให้นักเรียนได้ระดมความคิดกันกำหนดตัวเลขที่ต้องการให้หุ่นยนต์สลายตัวเลข ดำเนินการเอง โดยจะใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หรือหารก็ได้ แล้วผลที่ได้จะออกมาเป็นเลข 13 ให้แต่ละคนเสนอวิธีคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งนักเรียนหลายคนมีเทคนิคที่แตกต่างจากเพื่อนซึ่งบางครั้งครูอย่างเราก็ไม่คาดว่าเด็กจะใช้เทคนิคนี้เช่นกัน นักเรียนห้องโครงการปกติก็สามารถทำได้ หากครูมีความตั้งใจจะให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะหลาย ๆ ด้านเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วจะช่วยให้นักเรียนได้รับแนวคิด เทคนิคการคิดเลขรูปแบบใหม่ที่หลากหลายขึ้น สามารถคิดเลขได้เร็วขึ้น และเกิดทักษะอื่น ๆ อีกด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)