การนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ2556 ไปใช้ในสถานศึกษา ดีจริงหรือไม่ ?


ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้

สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ จะใช้หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2557 ในการจัดการเรียนการสอน เพราะไม่ได้ทำหลักสูตรเป็นของสถานศึกษาตนเอง ซึ่งทางสถานศึกษายจะคัดเลือกและประเมินเนื้อหารายวิชาที่เหมาะสมกับนักเรียน

ด้านการจัดการเรียนการสอน

  • การจัดการเรียนการสอน อาจไม่เป็นไปตามแผนการสอนบ้าง เพราะครูผู้สอนจะมีภาระหน้าที่อื่นๆในสถานศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ
  • บางครั้งอาจมีงานเร่งด่วนที่จะต้องทำ ทำให้แผนการสอนมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง
  • บางครั้งอาจมีกิจกรรมที่ต้องจัดให้กับนักเรียนมีส่วนร่วม ทำให้การจัดการเรียนการสอน คลาดเคลื่อนไปบ้าง

ด้านสื่อการเรียนการสอน

  • เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนอาจไม่เพียงพอต่อนักเรียน
  • ครูมีการผลิตสื่อการสอนน้อย ส่วนใหญ่ให้นักเรียนทำสื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพและได้เรียนรู้จริง

ด้านการวัดผลและประเมินผล

ด้านการวัดผลประเมินผล สถานศึกษาไม่มีการจัดสอบลงในตาราง โดยจะให้ครูผู้สอนจัดการในส่วนนี้ซึ่งในแต่ละรายวิชาครูผู้สอน อาจจะแบ่งการวัดผลเป็นบทๆ หรือแบ่งเป็นสอบกลางภาคและสอบปลายภาคเอง โดยจัดสรรเองในจำนวน 18 สัปดาห์ตามหลักสูตรกำหนด

ปัญหาที่เกิดไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร แต่เป็นที่ตัวนักเรียน นักเรียนไม่มีวินัยไม่เห็นความสำคัญของการสอบ ทำให้การวัดผลและประเมินผลอาจไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เท่าที่ควร

ข้อสรุป หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ถือเป็นหลักสูตรที่ดีเนื้อหาครอบคลุม ซึ่งปัญหาที่เกิดอาจไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

แต่อาจจะเกิดปัญหาในส่วนอื่นๆ โดยสถานศึกษาควรจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเองให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหมายเลขบันทึก: 614539เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2016 21:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 ตุลาคม 2016 23:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี