"ค้ดลายมือ" 17 มิถุนายน 2559

สืบเนื่องจากกิจกรรมวันสุนทรภู่เมื่อเเด็กๆได้ระบายสีไปแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันคัดลายมือบ้างแล้ว แต่งานนี้รู้สึกว่าจะมีนักเรียนฉายแววน้อยคน เพราะจากที่ดูๆแล้วก็มีไม่ถึง 5 คนที่จะคัดลายมือสวยพอจะส่งประกวดได้ เห็นทีงานนี้ครูจะต้องให้นักเรียนหัดคัดลายมือทุกวันแล้วหละ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)