"ระบายสี" 15 มิถุนายน 2559

กิจกรรมวันสุนทรภู่ใกล้จะมาถึงแล้ว ช่วงนี้ก็เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเพื่อแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี งานนี้ก็มีนักเรียนฉายแววเป็นจิตรกรกันหลายคนที่เดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)