Unit 17 : Open Approach Part 2 (7.6.16)


การสอน Open Approach ต้องเตรียมสื่อเยอะมาก แล้วสื่อที่ติดอยู่บนกระดานต้องใหญ่ ทั้งสื่อสถานการณ์ คำสั่ง รวมถึงใบงาน จึงมีขนาดใหญ่กว่าใบงานปกติหลายเท่าเพราะต้องทำให้นักเรียนในห้องทุกคนมองเห็นได้อย่างชัดเจน การเตรียมตัวจึงไม่ใช่แค่ปริ้นส่งๆ เพียงอย่างเดียว ต้องมีการติด ติด ต่อ กระดาษ เพื่อความใหญ่ยาว มองเห็นชัดเจนแม้นักเรียนจะนั่งอยู่หลังห้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)