Unit 16 : shut up (6.6.16)

เมื่อมีคนผู้ก็ต้องมีคนฟัง เมื่อมีคนพูดแล้วไม่มีคนฟัง คนพูดจะกลายเป็นคนด่า คนฟังจะเปลี่ยนเป็นฝ่ายถูกด่า ในหัวสมองผมมันคิดคำพูดแรงๆ ที่ไม่กล้าสบถต่อหน้านักเรียนทุกครั้งที่เกิดเสียงดัง ต้องเก็บอารมณ์ไว้ ฉะนั้นการควบคุมอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการเป็นครูอย่างมาก เพราะว่าวันไหนจะเก็บไว้ไม่ไหวระเบิดออกมา ผลกระทบอาจรุนแรงมหาศาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)