วันที่ 72 "T-26 กันเถอะ" (31 สิงหาคม 2559)

T-26 กันเถอะ

เช้าวันนี้กับกิจกรรมกายบริหารก่อนเข้าห้องเรียนช่วยให้นักเรียนตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้

เช้าวันนี้กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แต่ไม่ได้สอนครูพี่เลี้ยงให้นั่งตรวจงาน วนไปค่ะ^O^

จากนั้นก็สอนวิชาสังคมศึกษาต่อ(สอนแทน ครูเขาไปธุระส่วนตัว)

สอนเรื่องประชาธิปไตยก็สนุกดีนะ สอนไปสร้างแผนผังความคิดไป (บนกระดาน) เด็ก ๆ จะได้เข้าใจง่ายขึ้นบางคนจดบันทึก บางคนไม่จดบันทึก เทคนิคการสอนโดยการบรรยายไม่ให้น่าเบื่อสำหรับดิฉัน คือ การสมมติให้เด็ก ๆ ในห้องเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องที่เล่า เช่น การคิด การตัดสินใจ การวางแผน การกำหนดเป้าหมาย การเสนอแนะ เป็นต้น โดยสมมติให้นักเรียนเป็นสภาผู้แทนราษฎร นักเรียนจะทำอย่างไร จึงจะทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง โดยยึดหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยและให้นักเรียนตอบคำถาม จากนั้นเราก็เขียนลงบนกระดานนนนนน ^O^


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนัยนา อินจัน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)