ครั้งที่ 68 วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 (เรื่อง คำขวัญหรรษา)

บันทึกการฝึกสอน

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559
เรื่อง คำขวัญหรรษา


เช้าวันพุธกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่แสนสนุกวันนี้เป็นการจัดกิจกรรม “การฝึกแต่งคำขวัญ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรานักใจมากที่สุด เพราะการสอนให้นักเรียนสามารถแต่งคำขวัญได้ดีนั้นจะต้องอาศัยทักษะการเขียนมากพอสมควร เด็กนักเรียนจะต้องเข้าใจลักษณะของคำขวัญ บางคนที่เคยให้เขียนส่วนใหญ่แล้วชอบเขียนในลักษณะของกลอนทั่วไป ซึ่งนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของการแต่งคำขวัญ ดังนั้นวันนี้เราจึงเริ่มใหม่โดยการ สอนเด็กนักเรียนให้รู้จักกับคำคล้องจองก่อนอันดับแรก วิธีที่ใช้ในขั้นที่ 1 นั้นใช้วิธีให้นักเรียนร่วมกันอ่านคำขวัญของจังหวัดต่างๆ แล้วให้นักเรียนลองสังเกตสัมผัสที่เกิดขึ้น คำคล้องจองที่ไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นในขั้นที่ 2 คือ ครูมีบัตรคำมาให้นักเรียน ซึ่งจะเริ่มต้นจากคำคล้องจองที่เป็นพยางค์เดียว คำคล้องจอง 2 พยางค์ คำคล้องจอง 3 พยางค์ ไปเรื่อยๆจนกว่านักเรียนเข้าใจในพื้นฐานของคำคล้องจองทั่วไป ส่วนในขั้นที่ 3 นั้นให้นักเรียนลองฝึกแต่งคำขวัญ ผลปรากฏว่านักเรียนแต่งคำขวัญได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

นักเรียนบอกกับเราว่า “ครูค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะว่า ลักษณะของคำขวัญนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเราเข้าใจสัมผัสและคำคล้องจองได้ถูกต้อง การแต่งคำขวัญก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร” พอเราได้ยินคำพูดนี้ก็ยิ่งทำให้เราอยากรู้ว่าเด็กคนนี้จะแต่งคำขวัญอย่างไร เมื่อเด็กคนนี้มาส่งงานการแต่งคำขวัญ ผลงานของเขาทำได้ดีมากทั้งเนื้อความที่เขียน การสื่อความหมายของเนื้อหาที่ครูกำหนด สะท้อนความคิดได้ดีของคนเขียนได้ดีว่าต้องการสื่ออ่านถึงคนอ่าน นี้ก็เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)