ครั้งที่ 66 วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559 (เรื่อง )

บันทึกการฝึกสอน

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559
เรื่อง สมุดเล่มเล็กกับการปกครองส่วนท้องถิ่น


เช้าวันนี้เราเตรียมตัวมาอย่างดีทั้งสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน กิจกรรมการเรียนสอน แต่กลับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ เพราะว่าวันนี้ที่จริงแล้วจะมีการนิเทศการสอนสังคม แต่ก็มีปัญหาติดขัดนิดหน่อยทำให้การนิเทศเลื่อนออกไป ซึ่งในวันนี้เราจัดกิจกรรมอะไรมาก็สอนแบบนั้นอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ“เพราะไม่ว่าจะนิเทศหรือไม่นิเทศก็ตาม เราถือว่าเราทำทุกอย่างเต็มที่แล้ว ทำทุกวันให้ดีที่สุด เตรียมความพร้อมในการสอนตลอด สื่อการเรียนการสอนจะต้องมีเอาไว้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ” นี่คือหน้าที่ของครูที่ต้องรับผิดชอบ ในขณะที่เราเป็นนักศึกษาฝึกสอน เราอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปบ้างในบางทีแต่เราโชคดีตรงที่ยังมีครูพี่เลี้ยงที่คอยบอกเราว่าเราผิดพลาดและต้องแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นอย่างไรบ้าง แต่ถ้าเราเป็นครูจริงคำว่าข้อผิดพลาดนั้นจะต้องมีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

วันนี้ก็เช่นกัน เพราะว่าวันนี้เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทำกิจกรรมสมุดเล่มเล็กในเรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งข้อผิดพลาดในวันนี้คือ รู้ได้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่อธิบายคำชี้แจงไม่ค่อยรู้เรื่อง รู้สึกเหมือนกันเป็นคนย้ำคิดย้ำทำ จนบางทีทำให้นักเรียนไม่เข้าใจในสิ่งที่เราอธิบาย “เมื่อเรารู้ข้อผิดพลาดแล้ว แก้ไขยังพอให้อภัยได้ แต่อย่าผิดพลาดบ่อยจนกลายเป็นความเคยชิน เพราะถ้ารู้แล้วไม่ทำไม่แก้ไขในข้อผิดพลาดนั้นมันก็จะกลายเป็นจุดดำที่ติดตามเราไปตลอด ดังนั้นหนทางที่สุดที่สุดคือ ผิด ยอมรับผิด ผิดแล้วยอมแก้ไข ผิดแล้วไม่ทำซ้ำอีก ย่อมส่งผลดีต่อเราเสมอ”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)