วันที่ 53 คำถามที่ยังสงสัย (4 สิงหาคม 2559)

"สวัสดีค่ะนักเรียนมาสาย เจอกันอีกแล้วนะคะ"

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องทำหน้าที่ครูเวร และต้องมาโรงเรียนตอนเช้า(มาก) เมื่อมาถึงโรงเรียนก็มาทำงานนั่งรอเวลา 08.00 น. หลังเพลงชาติดังขึ้นเมื่อไหร่ ฉันก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครูเวรในตอนนั้น วันนี้มีนักเรียนที่มาสายค่อนข้างน้อย เนื่องจากฝนไม่ตก แสงแดดจ้ามากทำให้นักเรียนมาโรงเรียนเช้ากันเป็นส่วนใหญ่

เช้าวันนี้ในชั่วโมงแรกต้องสอนคณิต นักเรียนชั้น ป.4/1 แต่วันนี้นักเรียนสายชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาที่ไนท์ซาฟารี แต่มีนักเรียนอยู่ในห้องเรียน 2 - 3 คน เมื่อไปสอบถามจึงพบว่าครูประจำชั้นไม่ให้ไปทัศนศึกษา เนื่องจากไม่ได้เอาแบบตอบรับการขออนุญาตของผู้ปกครองมาให้ครูประจำชั้น ฉันรู้สึกสงสารนักเรียนกลุ่มนี้มาก หลังจากนั้นเขาจึงโทรหาผู้ปกครองของเขาเพื่อให้มารับกลับบ้าน เวลาผ่านไปสักพัก เพื่อนที่ฝึกสอนอยู่สายชั้น ป.4 โทรมาบอกกับฉันว่าให้บอกให้นักเรียนที่อยู่บนห้องลงมารอที่หน้าโรงเรียนตอนนี้กำลังเดินทางมารับไปทัศนศึกษา ซึ่งต้องเหมารถมารับอีกรอบหนึ่ง จากเหตุการณ์นี้ฉันไม่รู้ว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรณที่เราเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง หรือครูประจำชั้น เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ฉันก็ใจความรู้สึกของนักเรียนที่ไม่ได้ไปทัศนศึกษากับเพื่อนทั้งที่เตรียมของมาหมดเเล้วแต่กลับถูกห้ามไม่ให้ไป ฉันก็เข้าใจความรู้สึกของผู้ปกครองด้วยที่เป็นห่วงบุตรหลานของตน อาจเป็นเพราะนักเรียนทำใบตอบรับหาย หรือผู้ปกครองลืมเซ็นตอบรับ จนเป็นเหตให้นักเรียนไม่ได้นำมาส่งให้กับครู และฉันก็เข้าใจความรู้สึกของครูเช่นกัน ในกรณีเช่นนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากหากมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเด็กเหล่านี้ ครูคงรับผิดชอบไม่ไหว ซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อตัวครูได้เช่นเดียวกัน ฉันเพิ่งได้มาเรียนรู้ชีวิตของครู ฉันยังใหม่กับอาชีพนี้ และยังคงมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้อีกมาก ซึ่งฉันต้องพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจให้มาก แต่วันนี้คำถามที่ยังคงค้างคาสำหรับฉันคือ ถ้าเกิดเหตุเช่นเดียวกันนี้ ถ้าในฐานะที่เป็นครูประจำชั้นจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ?


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)