ครั้งที่ 65 วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 (เรื่อง คาบสอนตามปกติ)

บันทึกการฝึกสอน

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559

เรื่อง คาบสอนตามปกติ


วันศุกร์สุดสัปดาห์ เราเคยบอกกับตัวเองว่าเราต้องกาปฏิทินทุกวัน เราก็หลงงมงายกับความเชื่อผิดๆแบบนี้ทุกวัน จนเราไม่มีความสุขเลย ดังนั้นเราจึงปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เปลี่ยนจากความทุกข์ที่ทำให้ทุกวันของเราไม่มีความสุข เปลี่ยนแต่ละวันของเราให้เป็นความทรงจำที่สวยงามดีกว่าเยอะ ไม่ต้องหลอกตัวเองว่าฉันมีความสุขในทุกๆวัน เวลาที่ผ่านพ้นไปในแต่ละวันล้วนแล้วมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราลุกขึ้นสู้และเผชิญกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆ อย่างเช่นวันนี้เรามีสอน 2 คาบ ก็สอนประมาณไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในคาบสินปกติของเราเราก็มีหน้าที่เช่นครูทั่วไปเข้าไปในห้องเรียนเพื่อสอนนักเรียน ต้องพบเจอกับพฤติกรรมของเด็กนักเรียนมากมายทั้งด้านดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับมุมมองของครูผู้สอน ในคาบเรียนแรกนั้นเป็นการสอนในภาคเช้า ดังนั้นนักเรียนจึงตั้งใจเรียนเป็นพิเศษไม่ง่วงนอน แต่ก็ยังไม่นักเรียนที่กวนเพื่อนหรือกวนในขณะที่ครูสอน ทั้งนี้คนเป็นครูจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราก็จะได้เรียนรู้ว่าบางพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกนั้นเป็นธรรมชาติของผู้เรียน แต่ถ้านักเรียนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนั้นออกมาครูจะต้องกล่าวตักเตือนทันที เพื่อป้องกันให้เขาไม่ทำอะไรที่ปิดพลาด ถ้าผิดพลาดไปแล้วครูก็จะต้องชี้ทางให้เขาเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ส่วนคาบเรียนที่ 2 คาบนี้บอกได้เลยงานเข้าเพราะว่าเป็นการสอนในภาคบ่าย เด็กนักเรียนพลังงานหลงเหลืออยู่เยอะมาก เริ่มมีการคุยกันเสียงดังและไม่ตั้งใจฟังที่ครูสอน เราเลยแก้ไขปัญหาโดยวิธีการให้นักเรียนนั่งสมาธิ ค่อยๆหลับตาลงแล้วฟังสิ่งที่ครูพูดจากนั้นจับประเด็นสำคัญที่ครูพูดว่าเรื่องที่นักเรียนได้ฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร “วิธีไหน วิธีไหนใช้ได้ผลก็ลองปรับเปลี่ยนมาใช้ในการเรียนการสอนบ้างก็จะเกิดผลดีต่อตัวนักเรียนเอง ส่วนครูผู้สอนก็จะไม่ต้องใช้เสียงเพื่อตะโกนเสียงดังให้รำคาน ยืดหยุ่นบ้างในการสอน” ทั้งนี้ถ้าเราค่อยๆสอนค่อยๆบอก เด็กนักเรียนการจะเรียนรู้และอยากค้นคว้าเนื้อหาที่เรียนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนมากขึ้นโดยที่ครูไม่ต้องบังคับให้ทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)