วันที่ 13 ภาระที่เพิ่มขึ้น... (26 พฤษภาคม 2559)

นอกจากการสอนหนังสือในคาบที่ได้รับหมอบหมายแล้วนั้น พสกเรายังได้รับหน้าที่ในการสอนพิเศษเย็น ห้องสอนการบ้าน ให้กับนักเรียนอีกด้วย ซึ่งต้องสอนตั้งแต่วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 15.45 - 14.45 น. ถ้าถามว่าดีไหน มันก็ดีนะครับ ทำให้เราได้ฝึกการสอนในเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย นอกเหนือจากวิชาที่ตนเองได้สอน ได้เรียนรู้วิธีในการสอนเด็กพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพราะว่าห้องทำการบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กพิเศษ และเด็กที่ไม่ตั้งในเรียน พูดง่ายๆ ก็คือ สอนนักเรียนที่ไม่สามารถทำงานให้เสร็จในคาบได้นั่นเอง แต่ถ้าถามว่าเหนื่อยไหม บอกเลยว่าเหนื่อยมาก เพราะเด็กกลุ่มนี้ทำงานได้ค่อนข้างช้า ต้องให้พวกเขามีสมาธิตั้งใจจริงๆ ถึงจะทำได้ ต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการสอนสูงมากๆ...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)