วันที่ 9 ตักบาตรต้นไม้... (19 พฤษภาคม 2559)

วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม "ตักบาตรต้นไม้" เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารรวีปราชญ์ โดยนักเรียนทุกคนได้เตรียมพันธุ์กล้าไม้ต่าง ๆ เช่น พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือ พืชผักสวนครัว ในการนี้โรงเรียนได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดหัวฝายเป็นผู้รับบิณฑบาตร
กิจกรรมตักบาตรต้นไม้นี้ โรงเรียนได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังสร้างความร่มรื่นให้เมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


...ลากันไปด้วยภาพความน่ารักๆ ของเด็กๆ อนุบาล ><

น้องอูโน่ อนุบาล 2 ครับ

น้องลานีโอ้ อนุบาล 2 อีกเช่นกัน น่ารักไหมละครับ ^^


ขอบคุณรูปภาพสวยๆ โดย Facebook : วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)