น่าคิดชีวิตคน

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชีวิตคนเรา อยู่ไม่นานนัก อย่างมากก็ไม่เกิน ๑๐๐ ปีสักเท่าไร แต่ชีวิตของคนเรา มีค่าไม่เท่ากัน เพราะคนเราใช้ชีวิตคุ้มค่าและไม่คุ้มค่า ต่างกัน เคยได้ยินพระท่านกล่าวว่า พระพุทธองค์ทรงปรารภว่า มนุษย์ในโลกปัจจุบัน จักมีโอกาสได้ไปเกิดในสุคติภูมิ ในสัมปรายภพน้อยมากเมื่อเทียบกับมวลมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกขณะนี้ แล้วพวกเราส่วนมาก จะไปเกิดที่ไหนกัน ถ้าไม่ใช่อบายภูมิ นรก เปรต อสุรกายและเดรัจฉาน น่าคิดนะ เลิกพูดเสียทีว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ คุณเลือกเกิดได้ แต่คุณจะเลือกเกิดที่ใด สุคติหรือทุคติ เร่งทำความดีกันเถิด อย่ามัวหลงระเริงกับ ชีวิตอันน้อยนิดที่เหลืออยู่อย่างไร้สาระอยู่เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)