วันที่ 11 เก็บสถิติ (24 พฤษภาคม 2559)

การมาฝึกสอนในครั้งนี้ มีนักศึกษาฝึกสอนทั้งหมด 6 คนด้วยกัน (เอกพละศึกษาอีก 2 คน) ทางโรงเรียนจึงอยากให้พวกเราได้เรียนรู้งานที่หลากหลาน จึงแบ่งพวกเราออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ให้ประจำห้องปฏิบัติงานหลักทั้ง 3 ห้อง ได้แก่ ห้องวิชาการ ห้องธุรการ และห้องกิจการนักเรียน ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาฝึกสอนออกเป็น 3 ช่วง และพอหมดช่วงหนึ่งก็ให้สลับ หมุนวนกันไปเรียนรู้งานและปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้องจนครบทั้ง 3 ห้อง

ห้องแรกที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือห้องธุรการ โดยมีหน้าที่หลักก็คือ เก็บใบสถิตินักเรียนของแต่ละห้องจากครูประจำชั้น จากนั้นนำมาเขียนบนกระดานสถิติ ก่อน 10 โมงเช้า นอกจากนี้ก็จะมีงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เช่น การเซนรับหนังสือเข้า งานถ่ายเอกสาร งานเดินเอกสารต่างๆ เป็นต้น ทำให้ได้เรียนรู้งานธุรการจริงๆ เพราะตอนที่เรียนก็ได้เรียนในรายวิชานี้ และก็สามารถได้นำมาใช้จริงๆ และได้เรียนรู้ว่าจากทฤษฎีที่เรียนรู้มา นำมาสู่การปฏิบัติจริงนั้นมันเป็นอย่างไร...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)