อาเคล่า...เราจะทำดีที่สุด(14 กันยายน 2559)

บรรยากาศในเช้าวันนี้
เต็มไปด้วยละอองฝน
ที่ทำให้อากาศหนาวเล็กน้อย

นักเรียนที่มาโรงเรียนวันนี้ก็น้อยเช่นกัน
เพราะเหตุนี้ ทำให้การเรียน
"ลูกเสือสำรอง"
ต้องทำการสอนในชั้นเรียน

"การเปิดประชุมกอง"
คือ การสอนในวันนี้
โดยเริ่มจากผู้กำกับบอกว่า
"แพ็ค แพ็ค แพ็ค"
นักเรียนขานตอบว่า "แพ็ค"
ขั้นตอนนี้กว่าจะทำได้ก็ต้อง
ทำซ้ำอยู่หลายรอบเหมือนกันกว่าคุณครูจะสอนการเปิดประชุมกอง
ลูกเสือสำรองได้ทุกขั้นตอน
ก็หมดชั่วโมงพอดี

ฉันคิดว่าวันนี้คุณครูคงเหนื่อย
เพราะ "ลูกลิง" ไม่ใช่สิ "ลูกเสือ"
ซนมากจริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)