วันที่ 46 พลังกลับมา (21 กรกฎาคม 2559)

<p “=””> </p> <p “=””> </p>

วันที่ 46 พลังกลับมา (21 กรกฎาคม 2559)

กลับมาโรงเรียนอีกครั้งหลังจากที่เราได้พักและหยุดยาว ใช่ว่าหยุดยาวเราจะได้พักเราแบกงานกลับพะเยาด้วยค่ะ แต่ว่าการกลับบ้านได้เจอแม่ ก็เหมือนได้รับพลังงานมากขึ้น มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

กลับมาหลังจากหยุดพักรับพลังจากแม่แล้ว มาถึงก็วันพฤหัสบดีแล้วค่ะ หน้าที่ประจำเลยค่ะครูเวรประจำวัน แต่ต่างกันตรงที่ไม่ใช้เวรธุรการแล้วเนื่องจากเพื่อนมาขอแลกงานธุรการเลยต้องไปทำหน้าที่งานธุรการในวันจันทร์แทนเพื่อนและเพื่อนมาทำงานแทนเรา แต่หน้าที่ที่ยังเหมือนเดิมทุกวันก็คือ ครูผู้สอน

หลังจากที่ได้ฝึกสอน เวลาที่ไปเดินตลาด หรือไป 7 – 11 เริ่มทำตัวไม่ถูกเพราะนักเรียนจะทักทายและยกมือไหว้ นี้แหละค่ะคือครู ครูก็ต้องเป็นครูที่สามารถสอนนักเรียนได้และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้เสมอและตลอดเวลา

<p “=””>
</p> <p “=””>หมายเหตุ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 มิถุนายน - 27 กรกฏาคม ไม่มีรูปเนื่องจาก โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายรูปได้หายค่ะ </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)