วันที่ 45 กลับบ้านกัน (15 กรกฎาคม 2559)

วันที่ 45 กลับบ้านกัน (15 กรกฎาคม 2559)

วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ ใกล้ได้กลับบ้านในวันหยุดยาวแล้ว แต่ก่อนหยุดยาวต้องอยู่เวรธุรการแทนเพื่อน เนื่องจากวันนี้เพื่อนลาหนึ่งวัน ช่วงเช้าไม่สอนจึงสามารถแทนได้ งานที่ห้องธุรการก็เหมือนเดิมวนไปค่ะ ถ่ายเอก เดินหนังสือ กรอกข้อมูลนักเรียน วนวนไปค่ะ

วันนี้ใกล้ได้กลับบ้านช่วงวันที่เรารอคอยแต่ละเวลาแต่ละหน้าทีมักจะผ่านไปช้า ๆ วันนี้เด็กก็ตั้งใจเรียนมากเป็นพิเศษอาจเพราะว่าใกล้วันหยุดและเป็นห้องค่อนข้างที่ไม่ค่อยมีนักเรียนที่คุยกันเท่าไหร่และฟังสิ่งที่ครูคอยสอน แม้ว่าจะเป็นห้องที่อ่อนกว่าอีกห้องหนึ่งแต่ว่านักเรียนจะสนใจเรียนมากว่า อาจต้องปรับเทคนิคในการสอนนิดหน่อย อาจเพิ่มการฝึกทักษะให้แก่นักเรียน และต้องปรับเพื่อให้เข้ากับนักเรียนคนหนึ่งที่ชอบแกล้งเพื่อน คุยกับเพื่อนในเวลาเรียน<p “=”“>หมายเหตุ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 มิถุนายน - 27 กรกฏาคม ไม่มีรูปเนื่องจาก โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายรูปได้หายค่ะ
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)