วันที่ 44 หน้าที่ตัวเองก็ต้องรับผิดชอบ (14 กรกฎาคม 2559)

วันที่ 44 หน้าที่ตัวเองก็ต้องรับผิดชอบ (14 กรกฎาคม 2559)

วันพฤหัสบดีนอกจากที่มีหน้าที่ที่ได้รับอบหมายคือครูเวรประจำวัน ที่ต้องมาโรงเรียนก่อน 7.10 น. ไม่ใช่กฎของโรงเรียนนะคะ แต่เป็นกฎที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเพื่อให้มาทันยืนรับนักเรียนในช่วงเช้า

นอกจากนั้นยังมีเวรที่มีหน้าที่ต้องทำหลังจากที่สอนวิทยาศาสตร์ในคาบแรกเสร็จแล้ว คือการเป็นเวรที่ช่วยในห้องธุรการ ส่วนมากงานในฝ่ายนี้ที่เราต้องช่วยคืองานเกี่ยวกับเอกสาร เริ่มตั้งแต่งานง่ายจนถึงงานยาก เช่น ถ่ายเอกสาร การกรอกข้อมูล การบริการแขกที่มาเยือนโรงเรียน เวียนหนังสือคำสั่ง จนถึงการกรอกข้อมูลในเว็บไซด์ เป็นต้น นั้นแหละค่ะหน้าที่นอกจากสอนแล้วยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมายจริง ๆ ค่ะ
<p “=”“>หมายเหตุ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 มิถุนายน - 27 กรกฏาคม ไม่มีรูปเนื่องจาก โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายรูปได้หายค่ะ
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)