วันที่ 43 วันพุธวันแห่งการทำบุญ (13 กรกฎาคม 2559)

วันที่ 43 วันพุธวันแห่งการทำบุญ (13 กรกฎาคม 2559)

วันนี้วันพุธทุกเช้าวันพุธ จะมีการร่วมกันทำบุญในตอนเช้าและทุกครั้งที่มีการทำบุญตักบาตร ที่จะเริ่มตั้งแต่คณะครูก่อนแล้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาแล้วค่อยวนการใส่จนครบถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง แน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควรที่กว่าจะถึงนักเรียนชั้น ป.1

ซึ่งนักเรียนยิ่งเด็กก็ยิ่งซน นักเรียนคุยกันตั้งแต่เริ่มใส่บาตร เริ่มเล่นกัน หันซ้ายที หันขวาที วิธีที่น่าจะดีที่สุดคือการเข้าไปเตือนใกล้ ๆ และได้ทำแล้ว พอเดินออกมาห่างสักหน่อยเริ่มคุยกัน เริ่มเล่นกันอีกแล้ว ครั้งนี้ได้ให้พี่มัธยมที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมแถวเข้าไปดูแลน้องชั้นประถม พอถึงตอนที่นักเรียนชั้น ป.1 เดินไปใช่บาตรวุ่นวายจริง ๆ แถวก็หายเดินมาเป็นกลุ่มเริ่มมุงบาตร

พี่ที่ดูแลแถวจึงเข้ามาช่วยทำให้มีระเบียบมากขึ้น และพระอาจารย์จึงได้สอนว่าการทำบุญตักบาตรให้นักเรียนเดินตามจังหวะของเพลง ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั่งดอกไม้บาน และได้ให้พรแก่นักเรียนและคณะครูที่ได้มาร่วมกันทำบุญในช่วงตอนเช้า

เรื่องการเรียนการสอนในวันนี้จะช่วงเช้านักเรียนคาบแรกว่างจึงทำการเตรียมการสอนในคาบต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)