วันที่เจ็ดสิบห้า GO ปลาอ้าปาก (30 สิงหาคม 2559)

ธรรมดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Graphic Organizers

วันนี้จะมาขอนำเสนอการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจรูปแบบหนึ่ง

โดยที่จะขอเน้นไปที่การให้ภาระงาน หรือชิ้นงานเเบบ Graphic Organizers หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า GO

Graphic Organizers คือ แบบของการสื่อสารเพื่อใช้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน ผังกราฟิกได้มากจากการนำข้อมูลดิบ หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาทำการจัดกระทำข้อมูล โดยมีการเลือกแบบผังกราฟิกตามที่ต้องการโดยอาจใช้เป็นรูปภาพ การเเยกส่วน เพื่อนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสมตามที่ต้องการ ซึ่งทำให้การเรียนการสอนด้วยผังกราฟิกมีความนิยมอย่างมาก เปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยแสดงความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรม โดยสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ได้ รับ ซึ่งผังกราฟิกมีหลายรูปแบบ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้หรือสร้างขึ้นเองได้ตามความสะดวกและเหมาะสมกับการใช้งาน เรียกได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถจัดการทำในรูปของ“ผังความคิดรวบยอด (concept mapping)”

ประโยชน์ของการให้ผู้เรียนใช้ผังกราฟิกนำเสนอ

1. เป็นการพัฒนาการคิดในระดับสูง(Cognitive skill)
2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียน
3. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจำได้เป็นความจำแบบถาวร
4. ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย (multiple intelligences) เช่น

4.1 ปัญญาด้านภาษา (verbal intelligence)
4.2 ปัญญาด้านความคิดและคณิตสตร์ (logical/mathematical intelligence)
4.3 ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (visual/spatial intelligence)

GO เป็นการนำทฤษฎีทางสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที
GO เป็นการทำงานร่วมกันของสมองด้านซ้ายและด้านขวา สมองด้านซ้ายจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์คำ สัญลักษณ์ ตรรกวิทยา สมองด้านขวาจะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ รูปแบบ สี รูปร่าง
GO ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มเนื้อหา การปรับปรุง การระลึก การสร้างสมความคิดสร้างสรรค์ มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการคิดไตร่ตรอง และการเรียนรู้
GOใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ อายุ และทุกวิชา
ครูสามารถใช้ GO ควบคู่กับการระดมสมองในเรื่องใหม่ ๆ การวางแผน การสรุป การทบทวน การจดบันทึก


เมื่อเห็นว่าการสอนนี้จะเป็นประโยชน์เเก่เด็ก ครูโต้งเลยจัดการออกแบบชิ้นงานในรูปของปลาปากอ้าที่เป็นการให้มีข้อความเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนอยู่ภายในซ่อนไว้เวลาที่ปิดปากปลา เเต่พอเปิดปากปลาก็จะเเสดงเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่ครูโต้งนำมานั้นเป็นเรื่องของการตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยการให้บอกภาพเหตุการณ์ว่าเกิดเหตุการณ์ใด สิ่งใดคือสิ่งเร้า การตอบสนองคืออะไร

งานนี้เด็ก ๆ เลยชอบใจกันยกใหญ่ งานนี้เด็กต้องทำชิ้นงานเองทั้งหมดตั้งเเต่การตัดกระดาษตัวปลา การพับตัวปลา จนถึงทำชิ้นงานให้สำเร็จลุล่วงและทำชิ้นงานให้เสร็จสมบูรณ์ ตกแต่งให้สวยงาม

คำถามต่อไป "ครูจะคืนไหม" "เมื่อไหร่จะคืน ผมอยากได้กลับบ้าน"

แสดงถึงว่าเด็กชอบกันจริง

ตัดเลย ตัดเลย ฉับ ๆตัดดี ๆ จะไปดีตัดผมกันเล่นนะ


เหตุการณ์ "คนโดนปลากัด" ที่ยอดนิยมเลือกเขียนทำเสร็จเรียบร้อยอย่างสวยงามGO ปลาอ้าปาก

เป็นดังคำทำนายที่ครูโต้งพูดเล่นไว้ว่า "จะไปดีเอาไปตัดผมกันเล่นเน้อ" ปรากฏว่าในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีการประดิษฐ์ตัวหนอนดุ๊กดิ๊กจากแกนกระดาษชำระ งานนี้พายุเจ้าเดิมเมื่อวานปากเเตกวันนี้อยากได้ทรงผมใหม่ใช้กรรไกรตัดผมตัวเอง โอ้อยากจะบ้าตาย เเล้วเเม่เขาจะว่าไหมเนี้ย ตัดตรงไหนไม่ตัดไปตัดกลางหน้าผากเเว่งเข้าไปเลย เเละยังมายิ้มกับทรงผมที่เเสนภูมิใจ


มีความภูมิใจในการตัดผมของตัวเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศธร ธรรมดี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)