ครูกศน.ตำบลในเมืองนครราชสีมา


ปัจจุบันเป็นครูกศน.ตำบลในเมือง เป็นหน่วยงานในสังกัด กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน

ครูกศน.ตำบล มีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับนักเรียนนักศึกษา

2. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนของภาคีเครือข่าย ทั้งในแง่ของความเข็มแข็งและความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ด้านปัญหาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร

1.ด้านหลักสูตร ควรปรับปรุงเรื่องภารกิจของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา กศน. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มากขึ้น เพื่อเป็นการระดมสมองระหว่างผู้อำนวยการ ครูกศน.ตำบล และชุมชน ในการจัดทำหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล และควรมีการติดตามและประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

2.ด้านครูผู้สอนยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

3.ด้านการจัดการเรียนการสอนครู กศน.ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด ครูผู้สอนควรมีการปรับกลยุทธ์ และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้กันระหว่างครูกับผู้เรียน การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการเรียนรู้ถือว่าเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนควรให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะหาก เราออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนที่ดีก็จะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน

สรุป

ครูกศน.ตำบลในเมืองจะมีหน้าที่หลายด้านทั้งในด้านการสอนและด้านชุมชนภาคีเครือข่าย หลักสูตรแกนกลาง2551 ของกศน.จะเน้นและแบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ ประเภทความรู้พื้นฐานสายสามัญ ประเภทความรู้และทักษะอาชีพ ประเภทความรู้ทั่วไปโดยในปัจจุบัน ครูผู้สอนกศน.ตำบลในเมืองยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทำให้ยังไม่เกิดประสิทธิภาพมากนักในการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 614231เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2016 23:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2016 23:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี