Day44 MEETING TIME +++ (8 July 2016)

วันศุกร์มาอีกแล้ว ถึงเวลาการประชุมสามัญประจำเดือนแล้ว ทุกครั้งที่ประชุมจะมีงานใหม่งานเพิ่มขึ้นมาและความเครียดที่รอเราอยู่

เห็นเราไหม เสื้อสีฟ้านะเราเอง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)