วันที่ 70 กิจกรรมลดเวลาเรียน…เพิ่มเวลารู้ กับ กล่องสัตว์ของหนู (26/08/2559)

ศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ก็ต้องสุขสุดด้วยเช่นกัน วันนี้ในชั่วโมงสุดท้ายของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ฉันได้ให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งนักเรียนเคยได้เรียนแล้ว แต่จะเป็นการทบทวนและเพิ่มศัพท์เกี่ยวสัตว์บางตัวที่นักเรียนยังไม่ได้เรียน แล้วให้นักเรียนได้ฝึกตัดและพับกล่องกระดาษเล็กๆ ซึ่งจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆให้นักเรียนเลือก เด็กๆตื่นเต้นกับการทำกิจกรรมในวันนี้มาก และจะตั้งใจเรียนรู้คำศัพท์เป็นพิเศษ เพราะคนที่จะได้ทำกล่องรูปสัตว์จะต้องท่องคำศัพท์จากรูปภาพได้ถูกต้องก่อนนอกจากจะเป็นการฝึกคำศัพท์แล้ว ยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือที่ใช้ในการตัดและพับกล่องกระดาษด้วย และฉันคิดว่ากิจกรรมในรูปแบบนี้ก็น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาต่างๆด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)