วันที่ 69 สมุดเล่มเล็ก เด็กๆชอบ (25/08/2559)

“กับการทำสิ่งต่างๆ ถ้าเราชอบ เราก็มักจะทำออกมาได้ดี เพราะมันเกิดจากความชอบและตั้งใจของเราเอง ในทางตรงกันข้าม หากไม่ชอบสิ่งใด แม้จะต้องทำก็คงจะออกมาได้ไม่ดีเท่ากับสิ่งที่ชอบ”

อีกหนึ่งเรื่องจริงที่ค้นพบกับการออกมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งนี้ นักเรียนจะส่งงานทุกครั้งหากงานนั้นเป็นงานที่ไม่ใช่แค่ใบงานแผ่นเดียว และจะทำออกมาได้ดีกว่าใบงานแผ่นเดียว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูจะชอบให้เด็กๆทำชิ้นงานมากกว่างานก็เป็นได้ ซึ่งข้อดีของการทำชิ้นงานคือได้รับทั้งความรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กด้วย

เช่นเดียวกับสิ่งที่ฉันทำวันนี้ ก็ได้รับข้อแนะนำจากครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูแนะนำว่าลองให้เด็กทำชิ้นงานที่เปลี่ยนจากกระดาษหนึ่งแผ่นเป็นอะไรก็ได้ดู ฉันก็ลองคิดว่าเนื้อหาความรู้ที่สอนสามารถประยุกต์เป็นชิ้นงานอะไรได้บ้าง ซึ่งชิ้นงานนั้นจะต้องมีความรู้อยู่ข้างในด้วย และคำตอบที่ได้คือ สมุดเล่มเล็กที่พับจากกระดาษหนึ่งแผ่น โดยแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น แล้วพับตามที่ฉันสาธิต และเขียนหน้าปก พร้อมทั้งหัวข้อความรู้ ซึ่งในวันนี้จะเป็นเรื่องของการค้นหาคำศัพท์ คำที่มีตัวการันต์ 30 คำ แล้วเขียนลงในสมุดเล่มเล็กของตนเอง พร้อมตกแต่งตามจินตนาการ


ผลตอบรับคือนักเรียนชอบและตั้งใจทำชิ้นงานนี้มาก เมื่อได้เห็นผลงานก็รู้สึกภูมิใจที่เด็กๆสามารถทำได้และทำออกมาได้ดี แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆในชั้นเรียน แต่สร้างกำลังใจที่ดีในการสร้างชิ้นงานใหม่ๆให้แก่ฉันได้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)