วันที่ 63 สอบ สอบ สอบ (18 สิงหาคม 2559)

" วันพฤหัสบดี ... ฝนเทลงมา "

วันนี้ ... เป็นครูเวรประจำวัน มาโรงเรียนค่อนข้างเช้า เพราะต้องมายืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน ก่อนออกจากที่พักนก็เทกระหน่ำลงมามากมาย จึงตัดสินใจรออีกนิด เพื่อให้ฝนเบาบางลงก่อน แล้วค่อยเดินทางไปโรงเรียน จากเวลา 07.00 - 08.00 น. ในการยืนกลางสายฝนที่ตกลงมาและหยุดเป็นพัก ๆ เป็นครูต้องมีความอดทนนมากจริง ๆ

ในชั่วโมงที่ 2 ... วันนี้เป็นการสอบย่อยหน่วยที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ซึ่งเราเป็นคนอ่นโจทย์ให้นักเรียนฟัง แต่ครูประจำชั้นสอนให้เราฝึกนักเรียนในการอ่านด้วย เพื่อกระตุ้นความกระตือรือร้นในการเรียน และเป็นการฝึกอ่านออกเสียงไปในตัว หลังจากได้รับคำแนะนำแล้วเราก็ปฏิบัติตามโดยไม่ขัด หลังจากทำข้อสอบเสร็จ เราก็ให้นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง .... ซิ่นเหนือ ถึงเสื้อใต้ ... จากนั้นช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับ โดยเราเป็นผู้ใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน

ในชั่วโมงลูกเสือ ... ดูแลความเรียบร้ยชอยของนักเรียนในการเปิดกอง ตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจระเบียบแถม จากนั้นเปิดกองลูกเสือ แล้วขึ้นไปเรียนสวนพฤษศาสตร์ วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ฝนเริ่มตั้งเค้ามา จึงไม่ได้นำนักเรียนไปสวนสมุนไพร จึงให้ทำงานอยู่บนห้อง และเปิดวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่อง 3 เหลี่ยม เบอมิวด้าบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)