ชีวิตที่พอเพียง : 2748. ภาพอนาคต โดย Frank Diana


อ่าน ที่นี่


แฟรงค์ ไดอาน่า เสนอภาพนี้เมื่อปี ๒๕๕๘ ในชื่อ Empowerment Economy ชี้ให้เห็นว่า ฐานเทคโนโลยีที่มีแล้ว (สีฟ้า) ๕ ตัวเร่งด้วยนวัตกรรม (สีเขียว) ๗ ตัวและนวัตกรรมอื่นๆ ที่จะมีการพัฒนาตามมาทำให้เกิดภาพอนาคต (สีเทา) ๒๔ ตัวที่จะทำให้ชีวิตของผู้คนในอนาคตเปลี่ยนไปมากอย่างไม่คาดคิด


ผมติดใจคำว่า Next Generation Education จึงลองค้นกูเกิ้ล พบ เอกสารนี้ ของ Intel ชื่อ Transforming Education for the Next Generation : A Practical Guide to Learning and Teaching with Technologyน่าอ่านมาก


อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่า วงการศึกษายังคงค้นหารูปแบบของ Next Generation Education อยู่ ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนัก ผมอยากเห็นวงการที่ก้าวหน้าของไทย ช่วยกันคิดและทดลองหารูปแบบการศึกษาไทยในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ซึ่งความท้าทายคือ เราไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปอย่างไร

เราควรเปิดโอกาสให้มีการทดลองรูปแบบการศึกษาแห่งอนาคต ปี ๒๕๘๐ หลายๆ แบบ แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวิจารณ์ พานิช

๙ ส.ค. ๕๙บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)